Doświadczenie
i praktyka
Aktywizacja osób, doświadczenie w realizacji projektów unijnych związanych ze wsparciem grup defaworyzowanych na rynku pracy, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych.
Wykwalifikowana
kadra
Jesteśmy zespołem doradców zawodowych, coachów kariery, pośredników pracy oraz trenerów warsztatów zawodowych. Są z nami również analitycy i praktycy rynku pracy.
Innowacyjność
i rozwój
Innowacyjne metody, wieloaspektowe wsparcie oraz nowoczesne Ośrodki Aktywizacji Zawodowej zapewniają wysoką efektywność podejmowanych działań.

Czym się zajmujemy?

Jako Wielkopolski Innowacyjny Program Aktywizacji i Rozwoju WIPAR świadczymy usługi aktywizacji na rzecz osób długotrwale bezrobotnych. Działając jako podwykonawca publicznych służb zatrudnienia wspólnie z urzędami pracy współtworzymy oraz wdrażamy innowacyjne rozwiązania odpowiadające na potrzeby lokalnych rynków pracy w zakresie aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu.

Głównym założeniem Projektu jest zaktywizowanie 1500 osób długotrwale bezrobotnych z powiatów: poznańskiego, kaliskiego, słupeckiego, wągrowieckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego poprzez zdiagnozowanie problemów związanych z brakiem zatrudnienia, wsparcie w procesie poszukiwania pracy, znalezieniem zatrudnienia oraz utrzymaniem w zatrudnieniu.

Ośrodki Aktywizacji Zawodowej

Poznań

ul. Poznańska 62, lok. 68
Telefon: 61 25 04 049
Email: poznan@wipar.pl

Kalisz

ul. Kresowa 30
Telefon: 62 58 42 296
Email: kalisz@wipar.pl

Czarnków

ul. Kościuszki 28
Telefon: 67 35 71 052
Email: czarnkow@wipar.pl

Słupca

ul. Kościuszki 7a
Telefon: 63 22 81 051
Email: slupca@wipar.pl

Wągrowiec

Al. Jana Pawła II 9
Telefon: 67 35 71 099
Email: wagrowiec@wipar.pl